John (Jonaz) Heyninck (1954)

John Heyninck 1954 – kunstenaar onder de naam “JONAZ” – studeerde aan de academie van Wilrijk tussen 1980 en 1985 & woont in Borgerhout.

Al in mijn jeugd voelde ik mij aangetrokken door de kunst, en met mijn reiservaringen waarbij ik galerijen en museums bezocht werd ik zelf gestimuleerd om te tekenen en te schilderen.

Als autodidact begonnen, volgde ik lessen aan de academie van Wilrijk. Mijn eerste werken bestonden uit pastel, om daarna te schilderen met acryl. Met een goede begeleiding van de academie en steun van mijn kunstmentor Marc Melsen ontwikkelde ik een eigen stijl en werden mijn werken geselecteerd voor verschillende tentoonstellingen.

Nu schilder ik al enkele jaren met veel kleur en bespeel ik de primitieve kunst aangetrokken door de Cobra beweging en het Duits-Frans Expressionisme. Het is een vrijheid mijn werken te schilderen zonder regels en academische methodes, maar opgezet in spontaniteit en uitdagend zonder vooropgezet plan.

De fantasie figuren en abstracte creaties die ontstaan door meerdere overschilderingen, worden hierbij interessant en soms complex van betekenis. Het werk is ook wispelturig in afwisseling maar toch herkenbaar met terugkerende thema’s en met innerlijke kindsheid opgemaakt. Zo moet het kunstwerk ook de toeschouwer treffen met daarin zijn eigen verbeelding en verhaal

Jonaz
Kunstschilder

John Heyninck 1954 – artiste sous le nom de “JONAZ” – a étudié à l’académie de Wilrijk entre 1980 et 1985 & vit à Borgerhout.

Déjà dans ma jeunesse, je me sentais attiré par l’art, et avec mes expériences de voyage en visitant des galeries et des musées, j’ai été stimulé à dessiner et à peindre moi-même.

Autodidacte à mes débuts, j’ai suivi des cours à l’académie de Wilrijk. Mes premières œuvres ont consisté en pastel, puis en peinture à l’acrylique. Avec les bons conseils de l’académie et le soutien de mon mentor artistique Marc Melsen, j’ai développé mon propre style et mes œuvres ont été sélectionnées pour plusieurs expositions.

Maintenant, je peins avec beaucoup de couleur depuis plusieurs années et je joue l’art primitif attiré par le mouvement Cobra et l’expressionnisme franco-allemand. C’est une liberté de peindre mes œuvres sans règles ni méthodes académiques, mais mise en place dans la spontanéité et le défi sans plan préconçu.

Les figures fantastiques et les créations abstraites créées par de multiples surpeintures deviennent intéressantes et parfois complexes dans leur signification. L’œuvre est également capricieuse par sa variété mais toujours reconnaissable par ses thèmes récurrents et son enfantillage intérieur. De cette façon, l’œuvre d’art doit également frapper le spectateur avec sa propre imagination et son histoire.

Jonaz
Artiste peintre